OSAKA, 2ply, K, wavy/flower, QEK-04 blue

OSAKA, 2ply, K, wavy/flower, QEK-04 blue

  • $53.99


  • EMBOSSED LUXURY BLANKET
  • 2 PLY
  • KING SIZE