OSAKA 2ply luxury blanket, QQQ/K-34 NAVY

OSAKA 2ply luxury blanket, QQQ/K-34 NAVY

  • $63.70


  • Two ply, with one ply carved
  • Size: Queen, King